מודל האחו"ה – שיטת המנות

"הנוכחות הסדירה בשיעורים היא חלק ממרכיבי הלמידה, ולכן היא גם חלק בלתי נפרד מהערכת הישגי התלמיד בכל מקצוע ומהערכת תפקודו כתלמיד. תלמיד שנוכחותו אינה סדירה (נעדר משיעורים, מגיע באיחור, עוזב את הכיתה, מוצא מהכיתה וכד'), פוגע ברצף הלמידה וביכולת ההתמדה שלו הדרושים לתפקוד סביר עבורו ועבור חבריו לכיתה"  (חוזר מנכ"ל אפריל 2008).

מרכיב הנוכחות מחושב בהתאם למספר השעות השבועיות הנלמדות בכל מקצוע והוא יהווה את ציון האחו"ה כנהוג עד עתה. "יחידת לימוד שבועית" = מנה.   
manot

המורים יציינו את כל מרכיבי הנוכחות כ"חיסור" ובהערה: איחור משמעותי (10 דקות) והוצאה מהכיתה.

המשו"ב יחשב בכל מחצית, את מספר החיסורים הבלתי מוצדקים לצורך שקלול ציון ההישגים "כולל אחו"ה".

להלן טבלה מרכזת לחישוב ציון הנוכחות אשר יבוא לידי ביטוי בכל מחצית בעמודה: "ציון כולל אחו"ה".

      שימו לב!

 1. מתן הבונוס אינו חלק מ"שיטת המנות" של משרד החינוך, אלא חלק מהתפיסה החינוכית הבית ספרית שלנו בכדורי.
 2. לתלמידים תוכר היעדרות ללא אישורים עד 2 מנות ללא הורדת ציון וללא מתן בונוס. במכסה זו נכללים אישורי הורים (גם על 1-4 ימי מחלה).
 3. היעדרות מביה"ס לצורך נסיעה/חופשה, שלא אושרה ע"י מפקח בית הספר, תחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת.
 4. תלמיד שמחסיר בחינה עקב היעדרות בלתי מוצדקת, ציונו בבחינה יהיה אפס והוא לא יהיה זכאי לבחינה במועד ב'.
 5. היעדרות מפעילות בית ספרית (להוציא טיול שנתי) תיוחס למקצועות הלימוד בעת הפעילות.
 6. תלמיד יוכל להצדיק את היעדרויותיו במהלך שבועיים ממועד ההיעדרות.

היעדרויות שבית הספר מכיר בהן כמוצדקות (עפ"י חוזר מנכ"ל). היעדרות מוצדקת אינה נכללת בספירת "המנות":

  1. אשפוז ממושך (של למעלה מחמישה ימים) בבית חולים או מחלה ממושכת. על ההורים ליידע את המחנך, ויש להביא אשור רפואי- רשמי מביה"ח.
  2. היעדרות בשל אשפוז/ בדיקה (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים).
  3. היעדרות מעל 4 ימים של מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא).
  4. היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/ חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).
  5. זימון ללשכת גיוס – על התלמיד להציג את אישור ההתייצבות בפועל ולא את מכתב הזימון.
  6. מבחני רישוי לנהיגה – היעדרות בשל 2 מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה.
  7. היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד.
  8. היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים (אחר תידון בוועדה פדגוגית).
  9. מילוי תפקיד בביה"ס ופעילות בית ספרית – תפקידים כגון: תורנות ניקיון, פעילות בנבחרות, חבורת זמר, מועצת תלמידים, חזרות ועוד… התלמיד חייב לקבל אישור לפני ההיעדרות.
  10. שיחות עם בעלי תפקידים – שיחה עם מנהלת, סגנים, רכז/ת שכבה, יועצת, מחנך/ת, מורה ועוד… חייבת להיות מאושרת בכתב.
  11. היעדרות לרגל חגים דתיים (בכפוף לאישור מניין ימי ההיעדרות ע"י הנהלת בית הספר.
  12. היעדרויות חריגות, שלא מן הנזכרות לעיל, יידונו באופן אישי ע"י ההנהלה (רכז/ת השכבה, סגן מנהלת(.
 1. את "אישור המנות" המתייחס לסעיפים 1-12 יש להביא למורים המקצועיים, מחנכים/ רכזים.

צרו קשר


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kadoorie/public_html/wp-includes/functions.php on line 3770