תקנון תלמידים

הטיפול בתלמיד הוא על פי הסדר הבא: מורים מקצועיים – מחנכים – רכזי שכבות – סגן/ית מנהלת / מנהלת חט"ב – מנהלת בית הספר.

1. התנהגות נאותה ומכבדת – התלמיד נדרש להתנהגות ראויה וליחס של כבוד לכל הסובבים אותו בבית הספר ובפעילות חוץ בית ספרית. תלמיד אשר לא יקבל סמכות, יטופל משמעתית ויושעה מהלימודים. בית הספר יכול להמיר את ההשעיה בעבודה במשק או בעבודה עם אב הבית.

2. בטיחות וביטחון – התלמיד לא יעזוב את שטח בית הספר או פעילות בית ספרית ללא אישור המחנך או רכז השכבה. הפנימייה ובית הספר היסודי הם מחוץ לתחום. ההליכה לאולם הספורט הינה בליווי מורה. ביה"ס אינו אחראי לנזק שיגרם לרכוש פרטי כל שהוא, לאובדנו או לגנבתו לרבות ציוד יקר ערך.

3. בטיחות והתנהגות בהסעות – התלמידים מחויבים לשמור על שלמות האוטובוס ולהימנע מהתנהגות לא נאותה. התנהגות חריגה תדווח לסגן מנהלת ותטופל בחומרה ע"י רכזי השכבה בשיתוף ההורים, לרבות השעיה מההסעות. חל איסור כניסה לכפר בכל סוגי כלי הרכב. התלמיד מתבקש להגיע לביה"ס רק במערך ההסעות המסודר. חל איסור מוחלט על נסיעה בטרמפים.

4. חובת נוכחות – התלמיד מחויב על פי חוק חינוך חובה להגיע באופן סדיר לביה"ס ולהימנע מחופשות במהלך תקופת הלימודים. היעדרות עקב חופשה משפחתית ללא אישור מפקחת, תחשב כהיעדרות לא מוצדקת. אין להימצא מחוץ לחדר הכיתה שלא לצורך בזמן השיעור, החצר רק להפסקות.

5. הופעה הולמת – התלמיד יגיע לבית הספר בהופעה מסודרת נקייה ומכבדת. החולצה חייבת להיות חולצה/סווצ'ר תקנית בלבד שלא עברה שינוי. אין להגיע בחולצה גזורה ו/או חולצה קצרה חושפת בטן ו/או גופייה. ניתן להגיע עם מכנסיים / חצאית עד גובה ברך, חל איסור להגיע עם מכנסון קצר ומכנסי ריצה. אין להגיע בתספורת הכוללת גילוח שיער בצורות/סמלים שונים ובשיער צבוע באופן יוצא דופן. תלמיד אשר יגיע לבית הספר לא בתלבושת תקנית, לא יורשה להיכנס לשיעור אלא לאחר שירשם במזכירות. תלמיד אשר לא יקבל את סמכות ביה"ס ויגיע פעם נוספת ללא תלבושת יטופל משמעתית.

6. שמירת הרכוש והציוד בבית הספר – התלמיד מתבקש להשתמש ברכוש וציוד בית הספר בתבונה וברגישות, לשמור על הניקיון  והסדר. אין לגעת בעמדת המיחשוב בכל הכיתות, לרבות לוח אינטראקטיבי ומקרן. תלמיד שגרם נזק או שהיה מעורב בגרימת נזק לרכוש בית הספר או לרכושו של תלמיד אחר, יטופל משמעתית ויישא בהוצאות התיקון.

7. מבחנים – בית הספר מתייחס בחומרה רבה לכל מקרה של העתקה במבחן. תלמיד שיימצא מעתיק, בחינתו תיפסל והציון בה יהיה אפס. התלמיד חייב להצניע כל מכשיר נייד/אוזנייה/אייפון/שמע וכו' בתיק כשהוא כבוי. תלמיד שימצא ברשותו מכשיר נייד במהלך בחינה, בחינתו תיפסל והציון בה יהיה אפס ולא תינתן לו אפשרות למועד ב'. תלמיד שייעדר ללא הצדקה ביום בו יש בחינה, לרבות חופשה משפחתית, לא יהיה זכאי להיבחן במקצוע זה במועד ב'.

8. אינטרנט ומכשור סלולארי – אין להשתמש/לצלם/להקליט במהלך השיעור בטלפונים ניידים, או בכל מכשיר אלקטרוני כלשהו, למעט לצורך לימודי ובאישור המורה. יש לוודא כי המכשיר נמצא במצב כבוי בילקוט במהלך השיעור. תלמיד שישתמש בטלפון נייד / שיימצא ברשותו מכשיר שלא במצב כבוי, יוצא מהשיעור וירשם לו חיסור בלתי מוצדק. חל איסור מוחלט להשתמש באופן פוגע בתלמיד או מבוגר באחת מהרשתות החברתיות באינטרנט או בכל דרך אחרת.

9. איסור עישון ושתיית אלכוהול – חל איסור מוחלט על התלמידים לעשן בתחומי בית הספר ובכל פעילות שבית הספר מקיים, כולל טיולים ומסיבות. תלמיד שיעבור על איסור זה יטופל משמעתית. כמו כן, חל איסור מוחלט על שתיית אלכוהול/עישון נרגילה בבית הספר ובכל פעילות בית ספרית. תלמיד שקנה, מכר, החזיק, או שהגיע לפעילות בית ספרית לאחר ששתה משקה אלכוהולי, יטופל בהתאם לנוהל "קו אדום".

צרו קשר


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kadoorie/public_html/wp-includes/functions.php on line 3770